Voor het eerst naar school

Ieder kind dat 4 jaar is geworden mag naar de basisschool. De dag na de vierde verjaardag kunnen leerlingen starten op onze school. Nieuwe kleuters kunnen 2 dagdelen komen kennismaken voordat ze definitief starten. Ongeveer een maand voordat een kleuter vier jaar wordt neemt de leerkracht met u contact op om deze middagen af te spreken.

We willen u vragen, wanneer u uw zoon/dochter voor het schooljaar 2022/2023 bij ons op school gaat aanmelden.
U zo snel mogelijk een afspraak met ons maakt.


Heel veel vragen en antwoorden over de basisschool vind je op de website van de Rijksoverheid.