Schooltijden

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag als volgt:
  • 8:45u – 12:15 uur
  • 13:15u – 15:15 uur
Alle groepen gaan op woensdag van 8.45 tot 12.30 uur naar school.

Voor de groepen 8 op De Hasselbraam gelden de volgende schooltijden:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  • 8:30u – 12:00 uur
  • 13:00u – 15:00 uur
Op de woensdagen starten de groepen om 8:30 tot 12:15 uu.

Groep 1 is vrij op vrijdag. Op deze dag worden de groepen 2 samengevoegd.
Incidenteel wordt er gewerkt met een continurooster. Zie hiervoor de ouderkalender.